Monday, October 25, 2010

perlas at tanso
perlas ng Silangan, bayang magiliw,...salamat sa Divi.

No comments: